De "loods" waar alle goederen binnen komen

Missie & Visie

De Kringloopwinkel Delft zamelt meubels, kleding, huisraad, elektrische apparaten, fietsen en allerlei ‘herbruikbare’ goederen in.

Onze missie: Werkgelegenheid, Milieu & Duurzaamheid

Deze goederen worden tegen zo laag mogelijke prijzen verkocht in ons filiaal aan de Rotterdamseweg. Ons bedrijf heeft geen winstoogmerk.

Veel van onze werknemers begonnen ooit via een werkplek, inmiddels hebben we al vele jaren trouwe werknemers

Missie & Mens

Onze missie is in de eerste instantie gericht op het verschaffen van werkgelegenheid voor mensen met een relatief lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook begeleiden wij mensen die hun stage bij ons willen doorlopen.

overvloed2
Vorig jaar kwam er ruim 1,5 miljoen kilo aan gebruikte goederen bij de Kringloopwinkel binnen!

Missie & Milieu

Onze 2 missie is het verantwoord verwerken van alle  ingezamelde materialen. De doelstelling hierbij is het leveren van een duurzame bijdrage aan een schoner milieu, door het actief stimuleren van hergebruik, recycling of afvalscheiding. Daarvoor hebben wij afspraken met de gemeente Delft. Deze werkwijze zorgt voor de noodzakelijke continuïteit in onze bedrijfsvoering.