Organisatie

"Onze missie: Werkgelegenheid, Milieu & Duurzaamheid"

Missie en Visie

De Kringloopwinkel Delft zamelt kleding, elektrische apparaten, fietsen, meubels, huisraad en allerlei andere 'herbruikbare' goederen in. Deze goederen worden tegen zo laag mogelijke prijzen verkocht in een van de twee filialen van de kringloopwinkel Delft. Ons bedrijf heeft geen winstoogmerk. De verkoop van goederen in de winkels is zelfs niet kostendekkend, want de organisatie - met al ons personeel en ons grote wagenpark - is daarvoor veel te omvangrijk.

Onze missie

Onze missie is in de eerste plaats gericht op het verschaffen van werkgelegenheid voor mensen met een relatief lange afstand tot de arbeidsmarkt. Dit streven koppelen wij aan het milieuverantwoord verwerken van alle door ons ingezamelde materiaal. De doelstelling hierbij is het leveren van een duurzame bijdrage aan een schoner milieu, door het actief stimuleren van afvalscheiding, hergebruik en recycling. Daarvoor maken wij afspraken met de gemeente Delft. Deze werkwijze zorgt voor de noodzakelijke continuïteit in de bedrijfsvoering.

Twee filialen met ieder een eigen aanbod

U kunt bij 2 filialen terecht als u bij de kringloopwinkel Delft wilt winkelen. In het centrum vindt u één van onze gezellige winkels, ons filiaal aan de Beestenmarkt. Dit is het filiaal met de meest exclusieve artikelen: van chique smokings t/m piano's.

Onze hoofdvestiging aan de Rotterdamseweg biedt een enorm grote collectie kleding, boeken, kinderspeelgoed, huishoudelijke artikelen, enkele fietsen (mits voorradig), bureaus, meubilair en bedden. Kom dus langs!